web analytics

Банки

Групи банки в банковата система, към края на февруари 2021 г. по размер активи

 • 01

  Банки от Първа Група - с най-голям размер на Активите

  1. УниКредит Булбанк 
  2. ДСК банк
  3. Обединена българска банка
  4. Юробанк България
  5. Първа инвестиционна
   банка
  Споделете
  image-1
 • 02

  Втора Група Банки

  1. Райфайзенбанк (България)
  2. Централна кооперативна
   банка
  3. Българска банка за
   развитие
  4. Алианц Банк България
  5. Прокредит банк (България)
  6. Инвестбанк
  7. Общинска банка
  8. . Българо-американска
   кредитна банка
  9. Интернешънъл асет банк
  10. Търговска банка „Д“
  11. ТИ БИ АЙ Банк
  12. Тексим Банк
  13. Токуда банк

   

  Споделете
  image-1
 • 03

  Трета Група Банки Клонове на Чуждестранни банки

  1. Сити банк Европа – клон
   България
  2. ИНГ банк Н.В. – клон
   София
  3. БНП Париба С.А. – клон
   София
  4. БНП Париба Пърсънъл
   Файненс С.А. – клон България
  5. Te-Же Зираат банкасъ –
   клон София
  6. Варенголд Банк АГ, Клон
   София
  Споделете
  image-1
 • 04

  Групи Банки

  3

  Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им в края на всеки отчетен период. Данните са в млрд лв. 

  Източник: Българска Народна Банка

  Споделете
  image-1

Споделете