web analytics

Лихвени Проценти (БНБ)

Основни лихвени проценти и ДЛП

През септември 2021 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като в сравнение с август 2021 г. запазва нивото си.
Индексът ЛЕОНИА Плюс през септември 2021 г. е -0.61%, а през август 2021 г. не е наличен.
Лихвеният процент по свръхрезервите остава непроменен на ниво от -0.70%.
Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през септември 2021 г. е 0.15%, като спрямо август 2021 г. се увеличава с 0.01 пр. п.

Основни лихвени проценти и ДЛП

2020 септември2021 август2021 септемвригодишно изменениемесечно изменение
Основен лихвен процент (ОЛП)0.000.000.000.000.00
ЛЕОНИА Плюс-0.68n/a-0.610.07
Лихвен процент по свръхрезерви-0.70 -0.70-0.700.000.00
Дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП)0.20 0.140.15-0.050.01