web analytics

Регистър на Банките 22.10.2021

BNB

РЕГИСТЪР НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ БАНКИ И КЛОНОВЕТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ БАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 22.10.2021

I. Банки, лицензирани в Република България

Банка ДСК АД
Адрес: ул. Московска № 19
София 1036
Тел.: +359 2 939 1220
Факс: +359 2 980 6477
www.dskbank.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
УниКредит Булбанк АД
Адрес: пл. Света Неделя № 7
София 1000
Тел.:+359 2 923 2111
Факс:+359 2 988 4636
www.unicreditbulbank.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Юробанк България АД
Адрес: ул. Околовръстен път № 260
София 1766
Тел.:+359 2 8166 000
Факс:+359 2 988 81 10
www.postbank.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Обединена българска банка АД
Адрес: бул. Витоша, № 89 Б
София 1463
Тел.:+359 2 811 2330; 811 2800; 811 2235
Факс:+359 2 988 0822
www.ubb.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Адрес: бул. Никола Вапцаров № 55
София 1407
Тел.:+359 2 91 985 101
Факс:+359 2 943 45 28
www.rbb.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Първа инвестиционна банка АД
Адрес: бул. Драган Цанков № 37
София 1797
Тел.:+359 2 91 001
Факс:+359 2 980 5033
www.fibank.bg
Инвестбанк АД
Адрес: бул. България № 85
София 1404
Тел.:+359 2 818 6123; 818 6124
Факс:+359 2 854 8199
www.ibank.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Централна кооперативна банка АД
Адрес: бул. Цариградско шосе № 87
София 1086
Тел.:+359 2 926 62 66
Факс:+359 2 980 4386
www.ccbank.bg
Алианц Банк България АД
Адрес: р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16
София 1407
Тел.:+359 2 9215 + в. ; 9215 404
Факс:+359 2 981 9307
http://allianz.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Българо-американска кредитна банка АД
Адрес: ул. Славянска № 2
София 1000
Тел.:+359 2 9658 358; 9658 345
Факс:+359 2 944 5010
www.bacb.bg
Ти Би Ай Банк EАД
Адрес: ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54
София 1421
Тел.:+359 2 970 24 10; 8163 900
Факс:+359 2 970 24 42
www.tbibank.bg
ПроКредит Банк (България) EАД
Адрес: бул. Тодор Александров № 26
София 1303
Тел.:+359 2 8135 100; 8135 808
Факс:+359 2 8135 109
www.procreditbank.bg
Интернешънъл Асет Банк АД
Адрес: бул. Тодор Александров № 81-83
София 1303
Тел.:+359 2 8120 234; 9204 303
Факс:+359 2 9204 201
www.iabank.bg
Банката може да бъде попечител по кодекса за социално осигуряване
Търговска Банка Д АД
Адрес: бул. Генерал Тотлебен № 8
София 1606
Тел.:+359 2 935 7171; 464 1171
Факс:+359 2 989 4848
www.dbank.bg
Българска банка за развитие ЕАД
Адрес: ул. Дякон Игнатий № 1
София 1000
Тел.:+359 2 9 306 333
Факс:+359 2 9 306 321
www.bbr.bg
Токуда Банк АД
Адрес: ул. Георг Вашингтон № 21
София 1000
Тел.:+359 2 403 79 00; 02 40379 85
Факс:+359 2 403 7999
www.tokudabank.bg
Тексим Банк АД
Адрес: бул. Тодор Александров № 117
София 1303
Тел.:+359 2 903 5501/ 5505
Факс:+359 2 931 1207
www.teximbank.bg
Общинска банка АД
Адрес: ул. Врабча № 6
София 1000
Тел.:+359 2 9300 111
Факс:+359 2 981 51 47
www.municipalbank.bg

II. Клонове на чуждестранни банки в Република България

ИНГ Банк Н.В. – клон София
Адрес: бул. България № 49Б, вх. А, ет.7
София 1404
Тел.:+359 2 917 6400
Факс:+359 2 917 6578/6579
www.ingwb.bg
Ситибанк Европа АД, клон България
Адрес: бул. Ситняково № 48,
офиси Сердика, ет. 10
София 1505
Тел.:+359 2 9175 100; 9175 101
Факс:+359 2 981 9914; 981
БНП Париба С.А. – клон София
Адрес: ж.к. Младост 4,
Бизнес парк София,сграда 14, етаж 1
София 1766
Тел.+359 2 921 85 50+359 2 921 86 95
БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България
Адрес: ж.к. Младост 4,
Бизнес парк София, сграда 14,
София 1766
Тел.+359 2 9154 100
Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София
Адрес: ул. Цар Самуил № 87,
София 1301
Тел.+359 2 980 0087
www.ziraatbank.bg
Варенголд Банк АГ, клон София
Адрес: бул. Христофор Колумб № 43, ет.9
София 1592
Тел.+359 2 4144 994
Е-поща: sofiabranch@varengold.de
www.varengold.de/home/
Бигбанк АС – клон България
Адрес: бул. Ген. Едуард И. Тотлебен № 53-55, ет.2,
ж.к. Крива река, р-н Красно село
София 1606
Е-поща: office@bigbank.bg