web analytics

Банкови такси

Банкови такси за преводи в лева и евро.
Данни за преводи според видове носители: хартиен, електронен.
Разходи за Банкови сметки.