web analytics

Съдържание за уебсайт

Съдържанието за уебсайт, включва написване на авторски статии на разнообразни теми, пренаписване на статии като се спазва уникалност на текста над 95%.

Написват се статии за медии, сайтове с уникалност на съдържанието над 95%. Текстовете могат да бъдат също и авторски, анализи и преводни статии с редакция.

Вид текстово съдържаниеЦена в лв. с вкл. ДДССрокНачин на Плащане
Авторски статии 3 500 знака30По договарянеРазплащателна сметка, PayPal
Анализ с изчисления, таблици и графики (икономически)50По договарянеРазплащателна сметка, PayPal
Преводна статия с редакция
3 500 знака
18По договаряне (до 2 дни)Разплащателна сметка, PayPal
Статия 3 500 знака14По договаряне (до 2 дни)Разплащателна сметка, PayPal
Новина7ВеднагаРазплащателна сметка, PayPal

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Важно ! Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.

Споделете
Translate »