web analytics

Регистрация на фирма

Повечето потребители изпитват трудност в избора на тип дружество, което да регистрират. Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори. За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Разлика между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежаващи част от капитала. При ЕООД собствеността на капитала е еднолична – един човек е вносител на капитала. За регистрация на ООД – учредителите трябва да са поне двама, но няма изискване да имат равни капиталови вложения.

Ще са ви необходими следните документи:

 1. Бележка за внесен капитал (от банка по ваш избор).
  Внасяте сума в размер на капитала на фирмата, с който ще я регистрирате. Например 10 лв. За целта откривате и фирмена разплащателна сметка.
 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен).
  Необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Ако не разпомагате със спесимен, нотариална заверка можете да получите от кантора или да поискате те да го изготвят.
 3. Учредителен акт.
 4. Учредителен протокол – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
  Включва предмет на дейност, размер на капитала и други.
 5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител
 6. Заявление по образец А4 – най-важният документ!
  Можете да го намерите на следната връзка в сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 8. Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 9. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 10. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 11. Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 12. Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

Източник: сайт на Търговския регистър

Споделете
Translate »