web analytics

Брокер имоти

имоти

Дейност на брокера

Брокерът на недвижими имоти изпълнява ролята на страна представляваща продавача или купувача. Той защитава интересите им, помага в целия процес на сделката.

Качество на услугата

FinServices предлага и гарантира качеството на посредническата услуга.
Целта е да се вземат правилните решения сврзани с недвижимите имоти, предмет на интерес на купувачи, продавачи или сделки за наемане или отдаване под наем.

Стремим се към бързина, ефективност и постигане на желаните резултати според нуждите на клиента.

Качеството на предлагана услуга включва:

► Коректно отношение към клиента
► Иновативни решения, приложения
► Посигане на бързи и ефективни резултати

Цена на имота

Брокерът не ценообразува, а намира заедно с клиента разумната реална цена, на която да се извърши сделката. За определяне на пазарната оценка на имота, можете да използвате услугата Оценка на недвижим имот.