web analytics
BNB

ЕДИНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

По данни на БНБ, От 1 октимври 2020 г. България ще се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране едновременно и с присъединяването й към Единния надзорен неханизъм, което е свързано със сътрудничеството между Българска Народна Банка (БНБ) и Европейската Централна Банка (ЕЦБ).

Единния Съвет за преструктуриране (ЕСП) ще бъде отговорен за преструктурирането на значимите кредитни институции и трансгранични групи. Също така ЕСП ще следи и преструктурирането на по-малки банки, с по-малко значение.

Източник: БНБ