web analytics

ЧЕШКИ ПЕНСИИ

Във връзка с извънредната ситуация, поради пандемията от Ковид-19 чешката администрация за социално осигуряване предвижда изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2020 г., което ще бъде еднократно.

Сумата ще бъде в размер на 5 000 чешки крони, което се равява на около 380 български лева или около 195 евро.

Сумата ще бъде изплатена независимо от вида на чешката пенсия, нейния вид, и ще бъде в пълен размер и като добавка към пенсиите определени в пропорционален размер съгласно международен договор.

Относно пенсиите, изплащани в чужбина на база декларация за живот, сумата ще бъде изплатена веднага с плащането след получаване на декларацията.

В подаването на декларациите за живот, също е въведен временен прием чрез и-мейл, като не е необходим електронен подпис на пенсионера. Адресът за прикачен сканиран документ е posta@cssz.cz. Достатъчно условие е да бъде подписана декларацията собственоръчно и сканирана. Посочва се и причината, за невъзможността от изпращане по наземната поща.