web analytics

Информация За Fin Services

Правна и данъчна информация за „Фин Сървисиз“ ЕООД

Име на фирмата :„Фин Сървисиз“ ЕООД
Регистрация по ДДС :
ЕИК :206 153 478
Разплащателна сметка :
Първа Инвестиционна Банка
BG98FINV91501017454060
МОЛ :Силвия Берова
silvia@finservices.online
Web Site :www.finservices.online
E-mail :office@finservices.online