web analytics
BNB

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

По данни на Българската народна банка (БНБ), мерките приети през март 2020 г. за запазване на устойчивостта на банковата система, както и за засилване на нейната устойчивост към негативните ефекти от коронавирусната пандемия, се запазват.

Приетият пакет от мерки, в размер на 9.3 млрд. лв. са насочени към допълнително укрепване на ликвидността и капитала на банките, а именно:

  1. Капитализиране на пълната печалба на банките в размер на 1.6 млрд. лв. Тази мярка се запазва. При агрегирания финансов резултат към 31 декември 2020 г. (789 млн. лв.), би се увеличила с 1.23 процентни пункта адекватността на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на банковата система до 23.1%. Това допълнително укрепва капацитета на банките да поемат загуби при евентуално негативно развитие на качеството на кредитните портфейли. Чрез капитализирането на печалбата на банките се намалява чувствителността им към излагане на кредитен риск, поддържа се стабилността на банковата система и се създават условия банките да продължат да изпълняват функцията на финансово посредничество чрез предоставянето на кредити за икономиката и домакинствата. Това е очакваният положителен капиталов ефект.
  2. Отменя се увеличението на антицикличния капиталов буфер предвиден за 2020 и 2021 г. с ефект от 0.7 млрд. Лв.
  3. Увеличаване на ликвидността на банковата система, със 7 млрд. лв. се запазва като мярка, чрез понижение на чуждестранните експозиции на банките.

Освен тези макропруденциални мерки, БНБ осъществява и допълнителни мерки за функционирането без проблен на валутния борд, банковия надзор и платежните системи.

Споделете