web analytics
НАП

Публикувана е нова версия на клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, № 3 и № 6

С дата 13 януари 2022 г., Националната Агенция за Приходите (НАП) обяви нова версия на клиентския си софтуер, относно генерирането на Декларации №1, №3 и №6.

Публикуването на новата верия е от 14 януари и касае доходи, изплатени след 31 декември 2018 г.

Съгласно обявлението, новостите са следните:Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и Обр. 6 за 2022 година.

Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2021 година.

► възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.Добавена е възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени през 2021 година.

► възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.

► възможност за генериране и проверка на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл.162 от ЗКПО за доходи, изплатени през 2022 година.
 

Новата версия можете да намерите като посетите сайта на НАП, или директно ТУК.

Източник: НАП