web analytics
Дигитално евро

Дигитално €вро

Европейската Централна Банка (ЕЦБ) предоставя валута в два формата: като издава банкноти  или прехвърля електронни депозити на банки и други финансови институции.

Дигитализацията навлиза в повечето сфери на живота, с което променя и начина на плащане. С въвеждането на цифрова евровалута ще може да бъде предоставена гаранция за достъп до сигурно и надеждно платежно средство.
Електронното евро ще бъде електронна форма на пари от централни банки, достъпна за фирми и граждани без изключение. Целта не е книжните пари да бъдат премахнати, а да бъде допълнена още една възможност за разплащане. Достъпът до евро банкнотите и монети в евро зоната ще бъде гарантиран от евро системата.

Каква е необходимостта от цифрово евро?

С електронното евро плащанията ще бъдат по-бързи и лесни, както и при по-високо ниво на сигурност. С него могат да бъдат подкрепени иновациите в плащане на дребно и цифровизацията на икономиката в Европа.

И още предимства на дигиталното евро

Цифровото евро ще запази ползите, които еврото предоставя до сега, а това ще бъде от полза при положение, че плащанията в брой престанат да бъдат предпочитан начин на плащане.

При екстремни събития, като бедствия или пандемии, при които настоящите платежни услуги бъдат възпрепятствани, цифровото евро би смекчило този негативен ефект. Също така от решаващо значение би било и ако хората се обърнат към чуждестранни цифрови платежни средства, което може да подкопае финансовата стабилност и паричния суверенитет в еврозоната.

Срок за подготовка на дигиталното евро

Дали да стартира проект за цифрово евро ще бъде решено към средата на 2021 г., като това ще бъде съобразено с проучване на изискванията на ползвателите и доставчиците на услуги. Във фаза за подготовка, ще се работи по концепцията и практически експерименти върху възможни проекти, както и дискутиране със заинтересованите страни и международните партньори.

За гарантиране на безопасността на цифровата валута, нейната достъпност и ефектовност ще бъде отнето време, през което системите да гарантират, че отговарят на нуждите на ползвателите им.

Как ще изглежда цифровото евро?

Към настоящия момент не е възможно да се посочи точно определен вид на дигиталното евро. Вече са уточнени от експерти на ЕЦБ голяма част от изискванията, на които трябва да отговоря дигиталното евро, като ефикасност, стабилност, безопасност, лесен достъп, спазване на закона и неприкосновеност на личния живот.

Въпреки че в момента цифровото евро не е необходимо, е препоръчително то да бъде подготвено за въвеждане ако е нужно.

Ще управлява ли ЕЦБ цифровото евро?

Независимо от вида на европейската валута – във вид на банкноти или цифрова, ЕЦБ е неин попечител от името на европейските граждани. Целта е да бъде гарантирано, че стойността на парите ще бъде запазена във всяка форма на цифрово евро, за което ще бъдат въведени и съответните регулации от страна на централната банка.

Дигиталното евро ще бъде електронна форма на пари от централната банка, като то ще бъде достъпно както за гражданите, така и за фирми. Ежедневните плащания ще могат да се извършван по лесен, сигурен и бърз начин.

Цифровото евро не е крипто-актив

Крипто-активите се различават основно от парите на централната банка. Основна разлика е, че цените им силно се променят поради отсъствието на каквато и да е присъща стойност както и липсата на надеждна институция която би ги подкрепила.

Въпреки това, цифровото евро ще се ползва със същата степен на доверие както и на настоящите пари, защото и двете ще бъдат подкрепени от централната банка. Хората, които използват цифрово евро, ще имат същото ниво на доверие като при парите, тъй като и двете са подкрепени от централна банка.

Нов хоризонт за паневропейските плащания

В настоящия момент централните банки играят ключова и основна роля в промяната на процеса на плащанията, които имат необходимост от подкрепа от един иновативен и конкурентоспособен пазар, удовлетворяващ потребителското търсене и същевременно да успее да запази суверенитета на Европа. По тази причина и е създадена широка стратегия относно плащанията свързани с цифровите технологии.

Дигиталното евро като символ за интегрирана цифрова Европа

Цифровото евро се очаква да стане символ на интеграцията и напредъка в Европа. ЕЦБ отговаря за еврото от самото начало на неговото въвеждане, както и за запазване на доверието в тази валута. То ще функционира заедно с парите в брой, и ще бъде не само общодостъпно, но и ще бъде начин за по-лесен достъп до начини за плащане, както и избор между тях.

Източник: ЕЦБ

Споделете