web analytics
НАП

Снимка: Pixabay

В изявление на информационната служба на правителството, е одобрен договор за избягване на двойното данъчно облагане, чрез който се предотвратява повторно облагане с данъци върху доходите както и се възпрепятства заобикалянето или укриване на данъци. Договорът е подписан през м. септември 2020 г. и предстои да бъде ратифициран от българското Народно събрание.

Чрез този документът, двете страни ще извършват своята бизнес дейност при улеснени условия. Това и благоприятства и подкрепя икономическото сътрудничество между страните, както и тяхната инвестиционна дейност.

Всички данъчни споразумения в договора са съобразени с данъчното законодателство в България, както и с принципите на данъчното облагане между страните.

Според новите насоки се предлагат решения за синхронизиране на данъчните правила в страните, като това ще помогне на държавите да сведат до минимум данъчните си задължения като приложат изкуствени схеми на данъчно планиране, а именно прехвърляне на корпоративните печалби в юрисдикции с по-ниски или дори нулеви данъчни ставки.

Взетите мерки са по проект BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)* и позволяват по-широка правна сигурност и предвиждане на данъка. Също така и създават условия за ефективно разрешаване на възникнал спор между данъкоплатците и администрациите, когато се прилагат данъчните правила в международната общност.

* Базов проект за понижение и пренасочване на печалбата

Споделете