web analytics

Съзвава се изцяло нов имотен регистър за страната. Според Закон за Ивотния регистър и кадастъра от 2001 г., се създаде имотен регистър с всички партиди на недвижимите имоти. Целта е да се премине от „персонално“ (поименно) към „поимотно“ (реално) вписване.

Това преминаване изисква цялостно създаване на нов имотен регистър, който към момена все още не е създаден.

Открити произвоства по създаване на регистъра са открити в Добрич, Троян, Несебър, Асеновград, Каварна, Благоерград и Балчик.