web analytics
ИМОТИ

Създава се изцяло нов имотен регистър за страната. Според Закон за Имотния регистър и кадастъра от 2001 г., се създаде имотен регистър с всички партиди на недвижимите имоти. Целта е да се премине от “персонално” (поименно) към “поимотно” (реално) вписване.

Това преминаване изисква цялостно създаване на нов имотен регистър, който към момента все още не е създаден.

Открити производства по създаване на регистъра са открити в Добрич, Троян, Несебър, Асеновград, Каварна, Благоевград и Балчик.