web analytics

Фирмата предлага курсове провеждани онлайн, изцяло с финансова насоченост и в полза на бизнеса. Включени са както анализи, така и електронни таблици, EXCEL, които все още намират широко и дори основно приложение на работното място.

Онлайн курсове с финансова насоченост.

» Основи на EXCEL с надграждане

» Бизнес анализ с EXCEL

» Финанси с EXCEL

» Финансов анализ на компания

» Основи на финансовите пазари

» Търговия на финансовите пазари

Към всички онлайн курсове, посетете сайта FinCourse.online