web analytics
Оценка на предприятие

Методи за оценка и описание

Кратко описание на услугата

Оценката на компания е в помощ на бъдещи инвеститори, които се интересуват от реалната стойност на дружеството, за определяне дали е надценено или подценено. В тези случаи, ако тя е публично предлагана, стойността й на една акция не е определяща и е възможно да не съвпада с тази на фондовата борса.

Също така, оценката е необходима при инвестициоонни намерения в част от компанията, при желание на самата компания да се включи в публично предлагане за възможността да се финансира чрез издаване на акции.

За определянето на стойността на компанията, Фин Сървисиз ЕООД използва следните методи в зависимост от предмета на дейност на предприятието и други фактори: 

Външни и вътрешни фактори, влияещи върху дейността на компанията

► Макроикономически

► Микроикономически

► Глобални

Методи за оценка на компанията

DCF модел за определяне на стойността на предприятието като цяло, 

Модел на коригираната настояща стойност (APV),

Модел на икономическата печалба,

► Модел на дисконтираните дивиденти и

DCF модел за оценка на собствения капитал. При използването на този модел за оценка се прилага изчисление на цена на капитала и норма на дисконтиране.

► Използват се също така и сравнителни методи на оценка, изчислява се коефициент „Цена – Печалба“коефициент „Цена-Счетоводна стойност“.

За повече информация, поръчка и условия за изпълнение посетете страницата Стойност на Компания.