web analytics
Оценки и анализи

Българската Народна Банка (БНБ) обяви н свое презсъощение, че повишава основния лихвен процент (ОЛП) от 0,00% на 0,49%.

Това повишение се случва за първи път от края на 2009 година, когато е на нива от 0,55%. ОЛП запазва нивото от 0,00% от януари 2016 година (0,01%), до 1 октомври, 2022 г.

ОЛП, или простата годишна лихва, участва във фирмирането на законната лихва за забавяне на плащания, към която се прибавят 10%.

Като част от Европейския Съюз (ЕС), България следва процесите, съпътстващи икономическите и финансови промени. Не само банки в ЕС, но и водещи централни банки в света повишиха основните лихвени проценти. Това даде отражение и у нас, вследствие на което БНБ също отчете повишение.

Лихвените проценти по депозити и кредити няма да бъдат повлияни от увеличението на ОЛП, тъй като те се определят основно от определените от Европейската Централна Банка (ЕЦБ) лихвени нива.