web analytics

Оценка на Кредитоспособност на фирма

Оценка на Кредитоспособността на Фирмата

Описание на услугата

Анализът на кредитоспособност на фирмата е предназначен за фирми, кандидатстващи за финансиране от финансови или нефинансови институции, като биха били насочени към силните и слабите страни в управлението на дружеството. Анализът включва разглеждане на основни финансови показатели, с препоръки за подобрение на управлението на фирмата, влияещи върху ключовите показатели.

ДокументСрок за изпълнениеЦена лв. с вкл. ДДСНачин на плащане
Счетоводен Баланс5 (пет) работни дни 85Разплащателна сметка, PayPal
Отчет за Дохода (ОПР)
Отчет за Паричните Потоци

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Важно ! Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.

Споделете