web analytics

Пари и Имоти

Имотен пазар 2020-2021

Противно на очакванията, секторът Имоти не е засегнат съществено от кризата, започнала март 2020 г. Също така и кредитирането съвсем за кратко отчете слабо колебание, както от страна на банките, така и в потребителското търсене. Интересен е фактът, че в анализа на кредитирането, финансистите посочват рекордно повишение на изтеглените кредити – както ипотечни така и потребителски. Въпреки пандемията, изтеглената сума е нараснала значително. Прочетете повече…

Споделете
Translate »