web analytics

Временно прекъсване на дейност

Временно прекъсване на дейността на фирмата е възможно, с уведомяване на Националната Агенция за Приходи (НАП).

За тази цел се попълва и изпраща Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, което може да се направи и дистанционно с електронен подпис.

Срокът, е по избор на самоосигуряващото се лице, като това се извършва в 7 (седем) дневен срок от началото на желаната дата.