web analytics

Самоосигуряващи се лица с ЕООД

Срок за подаване на документи и плащане на осигуровки

Срокът за плащане в НАП е 25-то число на всеки месец. Документите се подават в Нацианална Агенция за Приходите.

Документи за осигуряващите се лица

Подават се Образец 1 и Протокол. Данните се подават за завършения предходен месец.

Подаване на Образец 1 със сертификат

Декларация Образец 1 се подава и с електронен подпис с доспъп до системата на НАП. Плащане по електронен път се извършва с банкова карта.

Генерирането на Декларлация 1 става със специафирлизиран софтуер, от НАП.

Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

  • имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя;
  • имат месечно повече от 10 осигурени лица, подават декларации образец № 1 и образец №6 само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.