web analytics

Регистър на банките

BNB

Регистър на банките 19.08.2022 г.

Банки, лицензирани в Република България 18

Клонове на чуждестранни банки в Р България 7

Общо брой банки 25

BNB

Регистър на банките 22.10.2021 г.

Банки, лицензирани в Република България 18

Клонове на чуждестранни банки в Р България 7

Общо брой банки 25