web analytics

По данни на НСИ, панелното строителство отчита ръст в цените спрямо новото тухлено строителство, като най-силен е ръстът в София.

Цените на жилищата в София са се повишили с 11,6% през първото тримесечие на тази година спрямо същото на миналата. Почти еднакво е увеличените и при панелните жилища, и на новите кооперации – съответно с 11,4% и 11,9 на сто.

Стара Загора на второ място у нас по ръст на цените на жилищните имоти през първото тримесечие. Повишението е със 7% на годишна база и с 3,4% спрямо четвъртото тримесечие на миналата година. Новите жилища са поскъпнали с 4,6% на годишна база, докато старите отбелязват ръст от 7,9 на сто.

Русе също изпреварва останалите големи градове в страната по темп на покачване на цените на жилищните имоти. В дунавския град те са нараснали с 5,3% на годишна база, като ръстът е още по-голям при старите жилища (6,5%), докато при новите дори е отчетен спад (-0,9%). Само спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. жилищата в Русе са поскъпнали с 1,8%, като отново скокът се дължи на повишаването на цените на старите жилищни имоти с 2,8%, докато новите жилища отчитат аналогичен спад.

В Пловдив цените на жилищата са се повишили с 4,3% на годишна база, като и тук тенденцията е старите жилищни имоти да поскъпват силно (7,1%), докато при новите ценовите равнища остават почти непроменени (0,8%). На тримесечна база жилищата в Пловдив са поскъпнали с 1,5%.

Сред шестте големи града у нас единствено жилищата във Варна са имотите поевтинели, но незначително – с 0,4% за посочения период. Експерти от имотния бранш обаче очакват през втората половина на 2021 г. да има ръст до 16-17%.

По прогнозни данни на БНБ, жилищата ще продължат да поскъпват.

В другия голям морски град в страната Бургас цените на жилищните имоти са се покачили с 4,9%. Новите жилища бележат ръст от 5,5 на сто, докато при съществуващите той е 4,6%.

Общо в страната цените на жилищата са се увеличили със 7,5% на годишна база и с 3,2% спрямо последното тримесечие на 2020 г., сочат още данните на националната статистика.

Източник: НСИ