web analytics

Днес, 2 юни 2021 г. Националната агенция за приходите е провела среща с работодателските организации и бизнеса онлайн, за обсъждане на новите моменти засягащи дистанционни продажби на стоки в ЕС.

В срещата участват и представители на Агенция „Митници“, а експертите на НАП са насочили дискусията върху важни въпроси като

» новите правила засягащи дистанционните продажби на стоки

» същността на обслужването на едно гише (One Stop Shop/OSS)

» продажби които обхваща

» отговорност на електронния интерфейс за плащането на ДДС върху дистанционни продажби на стоки от продавачите

» възможнос за регистрация на електронен интерфейс по OSS и др.


Можете да гледате записа от срещата в следния канал и интернет адрес:  канала на НАП в YouTube 

Източник: Национална Агенция за Приходите, nra.bg

Споделете
Translate »