web analytics
Оценки и анализи

Днес, 2 юни 2021 г. Националната агенция за приходите е провела среща с работодателските организации и бизнеса онлайн, за обсъждане на новите моменти засягащи дистанционни продажби на стоки в ЕС. В срещата участват и представители на Агенция „Митници“, а експертите на НАП са насочили дискусията върху важни въпроси като новите правила засягащи дистанционните продажби на стоки, същността на обслужването на едно гише (One Stop Shop/OSS), продажби които обхваща, отговорност на електронния интерфейс за плащането на ДДС върху дистанционни продажби на стоки от продавачите и възможнос за регистрация на електронен интерфейс по OSS.„

Можете да гледате записа от срещата в следния канал и интернет адрес:  канала на НАП в YouTube 

Източник: Национална Агенция за Приходите