web analytics
Оценки и анализи

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ 2020

От 11 януари 2021 година Националната Агенция за Приходите (НАП) приема данъчни декларации за доходите на физическите лица. Това може да бъде направено както в офисите на приходната агенция, така и по електронен път.

При подаване на декларациите в срок до 31 март, физическите лица могат да ползват отстъпка в размер на 5%.

Крайният срок за обявяване на доходите е 5 май, поради почивните празнични дни, а не 30 април.

От началото на месец март в елекронния портал на НАП ще се подават предарително попълнени данъчни декларации на физическите лица за доходи от граждански и трудови договори, хонорари, субсидии към земеделски производители, както и доходи от наеми на имоти с наематели юридически лица.

Срокът за ЕТ, земеделски стопани и търговци е от 1 март от 30 юни. В същия срок и трябва да бъде деклариран корпоративен данък, дължим по чл. 92 от ЗКПО, както и данъка върху разходите, приходи на бюджетни организации и данъка върху корабна дейност.

Информация може да бъде предоставена и в приходната агенция на информационния им телефон 0700 18 700.