web analytics

Срокът определен от БНБ за подаване на искане за отсрочване на вече усвоен кредит, се удължава до края на септември 2020 г. Така отсрочените кредити, ще могат да бъдат отложени до 31 март 2021 г.

Условията по отсрочване се отнасят единствено до изрядни клиенти на банките, без просрочия над 30 дни.

До момента, отложените кредити са на стойност над 8,5 млрд. лв.

Източник: БНТ

Споделете