web analytics

Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ДДС е задължителна и е по чл. 96 от ЗДДС.

За регистрираните по ДДС фирми, ДДС се изготвя да предходен месец и се подава в срок до 14-то число на текущия месец.

При положение, че няма ДДС през месеца, се подава Нулево ДДС.

Кой се регистрира по ДДС и в какъв срок ?

Предприятие, чийто облагаем оборот е равен или по-голям от
50 000 лв. за период от 12 последователни месеца назад, преди текущия. Срокът за подаване на заявление за регистрация по ДДС е 14 дни.

Нужен ли е електронен подпис ?

Всяка фирма по ДДС трябва да има електронен подпис. ДДС се подава само с електронен подпис.

Регистрация по ДДС по избор

Фирма с оборот над 50 000 лв.

По чл. 100 от ЗДДС. Всяка фирма, кояти има необходимия оборот може да се регистрира по желание.

Новорегистрирана фирма

Всяка новорегистрирана фирма може да се регистрира по желание.

При всяка дерегистрация се прави ревизия за 5 г.

Дерегистриране на ДДС фирма

според чл. 108 на ЗДДС фирми, регистрирани по желание по ДДС нямат право да се дерегистрират през следващите 2 данъчни години.

Споделете
Translate »