web analytics

Срокове за ГФО и Отчетни Регистри

Срок за Юридически Лица и Еднолични Търговци

За декларациите по чл. 92 от ЗКПО

НаправлениеЮЛЕТ
НАП (Национална Агенция за Приходите), НСИ1 март **30 април
Търговски Регистър30 септември *30 май

* Подава се от Юридическите лица и заявление за обявяване на ГФО (Г2).
Преди пандемията и въвеждането на извънредните промени, този срок беше 30 юни.

** Преди пандемията и въвеждането на извънредните промени, този срок беше 31 март.

Срокът за подаване на декларация за неактивност на фирмите остава 30 юни 2021.


Срок за подаване на Отчетни Регистри от Юридическите лица регистрирани по ДДС

Дневник на Покупките

Дневник на Продажбите

Декларация по ДДС

Срокът за подаване на отчетните регистри е 14-то число на всеки месец.

Срок за подаване на Данъчна декларация за самоосигуряваши по граждански договор

За декларациите по чл. 50 от ЗДДФЛ