web analytics

Съдържание за уебсайт

копирайтинг

Съдържанието за уебсайт, включва написване на авторски статии на разнообразни теми, пренаписване на статии като се спазва уникалност на текста над 95%.

Написват се статии за медии и сайтове, като екстовете могат да бъдат също и:

авторски

анализи

преводни статии с редакция.

Според предназначението на статията, се спазват основни правила за SEO оптимизация, ключови думи, принципи и правила за написване за медия.

Цени и начини на плащане

Вид текстово съдържаниеЦена в лв.
с вкл. ДДС
СрокНачин на
Плащане
► Авторски статии 3 500 знака40По договарянеРазплащателна сметка, PayPal
► Анализ с изчисления, таблици и графики (икономически)40По договарянеРазплащателна сметка, PayPal
► Преводна статия с редакция
3 500 знака
30По договаряне (до 2 дни)Разплащателна сметка, PayPal
► Статия 3 500 знака30По договаряне (до 2 дни)Разплащателна сметка, PayPal
► Новина8ВеднагаРазплащателна сметка, PayPal

Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Важно ! Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.