web analytics

Създаване на ИНФОГРАФИКА

Представете синтезирано съдържание и информация с Инфографика.

Визуализацията на процеси, графици, планове схеми, структури и дейност улеснява изкрлючително много представянето на необходимата информация, улеснява нейното възприемане и разбиране.

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Важно ! Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.