web analytics

Съгласно Наредба 5 за техническите паспорти на строежите от 2007 г., сградите трябва да притежават техически паспорт. Те трябва да гарантират че сградите отговорарят на изисквания като устойчивост, защита от шум, иконтомия на енергия и топлосъхранение, безопасност при пожап и други.

Срокът за изготмяне на техически парпост на сградите е кемеври 2022 г.

Цената на паспорта варира според квадратурата на жилището, като крайната сума ще очаква да бъде между 100 и 500 лева. Ще бъде заплащана от собственика, като в нея ще се включват както реалната квадратура така и общите части.

Предвижда се след изтичане на крайния срок, за идготвяне на технически паспорти, кметовете по общини да възлагат изработването им, което отново ще бъде за сметка на собствениците на имоти. При неизпълнение, слеваща стъпка се очаква да бъде насочване къч частен съдебен изпълнител.

Според зам-регионалния министър, сгради строени след 2007 г. притежават споменатите технически паспорти, като причината за това е вече въведеното изискване за въвеждането им в експлоятация.

Също така, се предвижда да бъде създаден публичен регистър за всички активе, включително технически паспорти на строежите.

Източник: БНР