web analytics
Оценки и анализи

Бизнес асистент

Улугите за бизнеса включват голям набор от дейности, подпомагащи неговата дейност. Бизнес асистентът вече играе дори ключова роля за гладкото протичане на целия работен процес и неговия професионализъм става все по-значим…

Това се налага във всеки бизнес процес, дори с ежедневно повтарящи се дейности и данни. На практика, дори и институции с рутинни ежедневни дейности, изпитват необходимостта от ад-хок анализ в по-голямата част от времето на работния процес. Това е обусловено както от комуникацията между ралчините отдели, така и от работата в самите звена.

 Отдалеченият Бизнес Асистент, ще бъде до вас в моментите, в които фирмената дейност се нуждае от подкрепа. Изготвяне на финансови таблициграфики, фигури, счетоводни справки в EXCELпрезентации (Power Point), или тектообработка.

Справочните таблици показват в нагледен и резюмиран вид информацията, и използвайки инстументите на офис приложения, могат да бъдат представят реална картина към определен момент на финансовата дейност.

Често от особена полза се явява и Анализът по Графика, който представя пълен анализ на дейността на компанията, представен не само в графичен и табличен вид, но и отбелязващ основните цифрови показатели, диапазон на стойностите, отклонения.

За повече инормация и поръчка, моля преминете към страницата на Бизнес асистент.

Съдържанието за уебсайт, включва написване на авторски статии на разнообразни теми, пренаписване на статии като се спазва уникалност на текста над 95%.

Написват се статии за медии и сайтове, като екстовете могат да бъдат също и:

► авторски

► анализи

► преводни статии с редакция.

За допълнителна информация, цени и поръчка, посетете страницата Съдържание на уебсайт.