web analytics

Финансови услуги

Financial Analysis

Финансов анализ на МСП

Анализ на Финансовото състояние на фирма. Включва анализ на активите, пасивите, оценка на финансовата устойчивост на фирмата, вероятността от банкрут. Изчисление на ключови финансови показатели. Прочетете повече …

Анализ на финансовите отчети

Анализ на основните финансови отчети на фирмата. Анализ на Баланса, Отчета за дохода, отчета за Паричните Потоци. Прочетете повече …

Кредитоспособност на фирма

Оценката на кредитоспособност на фирмата е предназначен за фирми, кандидатстващи за финансиране от финансови или нефинансови инснтитуции, като биха били насочени към силните и слабите страни в управлението на дружеството. Прочетете повече ...

Оценка на стойността на предприятие

За определянето на стойността на предприятие, се използват методи в зависимост от предмета на дейност на предприятието и други фактори, като DCF модел за определяне на стойността на предприятието като цяло. Прочетете повече …

Бизнес услуги

Изготвяне на Инфографика

Представяне на процеси, синтезирана информация изобразена в схеми, фигури и други подходи. Прочетете повече …

Изработка на уебсайт

Изработката на уебсайт включва услуги като Консултация за най-подходящ домейн – името на Вашия сайт (ако не сте го все още избрали), Проверка за наличност на домейн, Създаване на администраторски контролен панел, в платформа WordPress. Прочетете повече …

Съдържание за уебсайт

Съдържанието за уебсайт, включва написване на авторски статии на разнообразни теми, пренписване на статии като се спазва уникавлност на текта от мин. 99%. Прочетете повече …

Ад-Хок Анализи и отчети – Бизнес Асистент

За непрекъсъването на функциите и работните процеси, винаги е необходима навременна и мигновена реакция за изгтвяне на справки, отчети или бързи анализи. Прочетете повече …Академични консултации

Курсови и Дипломни работи

Иконометрия

Регресионни модели. Линейна регресия. Еднофакторен и многофакторен регресионен модел. Прочетете повече …