web analytics

Финансиране

Как да инвестираме и изберем източниците за това

Инвестицията в недвижим имот изисква финансиране, което може да бъде както със собствени средства, така и чрез кредитиране.

Най-добрият начин и сигурен е чрез доверена финансова институция – при положение, че изберем този вид финансиране.

За тази цел, ви е необходим сравнителен план с предлаганите към момента лихвени проценти, и годишният процен на разходите по очаквания крeдит (ГПР).