web analytics

БАНКИ ПОД НАДЗОР

По данни на БНБ, от 11.09.2020 г. под директен надзор от Европейската Централна Банка (ЕЦБ) ще бъдат поставени банки в България и Хърватия. Началната дата на наздора е 1 октомври.

Банките под надзор в България са трите най-големи банки, определени по размера на техните активи, и банки, от групи, към които те принадлежат. Това са банка ДСК, Уникредит Булбанк АД (UniCredit S.p.A.), Обединена Българска Банка (KBC Group NV), Юробанк България АД (Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.), и Райфайзен банк АД (Raiffeisen Bank International AG).

ЕЦБ ще наблюдава също и по-малко значими институции, които ще бъдат под директен надзор на БНБ. Контолът от страна на ЕЦБ ще се състои върху прилагането на общите надзорни стандарти на Единния надзорен механизъм.

За тази цел се създава стуруктура към БНБ, където ще се обсъждат казусите засягащи надзора на по-малко значимите институции.

Източник: БНБ