web analytics

Срокове за ГФО и Отчетни Регистри

Срок за Юридически Лица и Еднолични Търговци

НаправлениеЮЛЕТ
НАП (Национална Агенция за Приходите)31 март30 април
Търговски Регистър31 юни *30 май

* Подава се от Юридическите лица и заявление за обявяване на ГФО (Г2)


Срок за подаване на Отчетни Регистри от Юридическите лица регистрирани по ДДС

Дневник на Покупките

Дневник на Продажбите

Декларация по ДДС

Срокът за подаване на отчетните регистри е 14-то число на всеки месец.

Translate »