web analytics

Категория: Бизнес

Приложението за съобщения Viber пуска финансови и бизнес услуги

Нов дигитален портфейл за плащане на сметки, парични преводи и закупуване на стоки Viber е приложение за съобщения, собственост на японския гигант за електронна търговия Rakuten. Той оперира в областта…

31 януари – срок за промяна на вид осигурител

До 31 януари може да се променя вида на осигуряването До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите…

Краен срок за подаване на финансовите отчети

ПОДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ По данни от Агенция по Вписванията (АВ) крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел…

14.09.2021 Подаване на VIES-декларация

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция. Изключение правят получени авансово плащания (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или…

До 2 999 евро плащания в брой 2021

Нов лимит за плащане в брой влезе в сила от тази година. Той е в интервала от хиляда до три хиляди евро, а от 1 януари 2021 г. плащания в брой…

Женева приема най-високата минимална заплата в света – 25 долара на час

НАЙ-ВИСОКА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА В ЖЕНЕВА По данни на CNN, избирателите в Женева, Швейцария, се договориха да въведат минимална заплата в кантона, която е еквивалентна на 25 долара на час –…