web analytics

Категория: Данъци

31 януари – срок за промяна на вид осигурител

До 31 януари може да се променя вида на осигуряването До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от Национална агенция за приходите. Самоосигуряващите…

Основният Лихвен Процент запазва нивото си от 0.00%

Основният Лихвен Процент запазва нивото си от 0.00% Вече шеста поредна година основният лихвен процент (ОЛП) обявен от Българската Народна Банка, запазва нивото от 0.00%, което беше достигнато в началото…

Краен срок за подаване на финансовите отчети

ПОДАВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ По данни от Агенция по Вписванията (АВ) крайният срок за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел…

14.09.2021 Подаване на VIES-декларация

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция. Изключение правят получени авансово плащания (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или…

1 179,80 лв. среден осигурителен доход за май 2021

СРЕДЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД По данни на Националният осигурителен институт (НОИ) размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2021 г. е 1 179,80 лв. Средномесечният осигурителен доход за…

Среща на НАП за нови правила за ЗЗД при онлайн бизнес

Днес, 2 юни 2021 г. Националната агенция за приходите е провела среща с работодателските организации и бизнеса онлайн, за обсъждане на новите моменти засягащи дистанционни продажби на стоки в ЕС.…

Допълнителна сума към чешките пенсии за декември 2020 г.

ЧЕШКИ ПЕНСИИ Във връзка с извънредната ситуация, поради пандемията от Ковид-19 чешката администрация за социално осигуряване предвижда изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2020 г., което ще бъде…