web analytics

Категория: Инвестиции

Бъдещето на банковите офиси

По данни на Economist Intelligence Unit (EIU) голяма част от банките закриват клоновете си за клиенти. В резултат на това се очаква офисите да изчезнат до 5 години. Педпоставки за…

Нов договор за двойно данъчно облагане с Холандия

Снимка: Pixabay В изявление на информационната служба на правителството, е одобрен договор за избягване на двойното данъчно облагане, чрез който се предотвратява повторно облагане с данъци върху доходите както и…