web analytics

Категория: НОИ

1 179,80 лв. среден осигурителен доход за май 2021

СРЕДЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД По данни на Националният осигурителен институт (НОИ) размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2021 г. е 1 179,80 лв. Средномесечният осигурителен доход за…

Допълнителна сума към чешките пенсии за декември 2020 г.

ЧЕШКИ ПЕНСИИ Във връзка с извънредната ситуация, поради пандемията от Ковид-19 чешката администрация за социално осигуряване предвижда изплащане на допълнителна сума към пенсиите за декември 2020 г., което ще бъде…