web analytics

Категория: Пари и Имоти

До 2 999 евро плащания в брой 2021

Нов лимит за плащане в брой влезе в сила от тази година. Той е в интервала от хиляда до три хиляди евро, а от 1 януари 2021 г. плащания в брой…

Бъдещето на банковите офиси

По данни на Economist Intelligence Unit (EIU) голяма част от банките закриват клоновете си за клиенти. В резултат на това се очаква офисите да изчезнат до 5 години. Педпоставки за…

Нов Имотен Регистър за страната

Съзвава се изцяло нов имотен регистър за страната. Според Закон за Ивотния регистър и кадастъра от 2001 г., се създаде имотен регистър с всички партиди на недвижимите имоти. Целта е…

Технически паспорт на сградите до 2022 г.

Съгласно Наредба 5 за техническите паспорти на строежите от 2007 г., сградите трябва да притежават техически паспорт. Те трябва да гарантират че сградите отговорарят на изисквания като устойчивост, защита от…