web analytics

За Фин Сървисиз

Описание на дейността

Фирма “Фин Сървисиз” ЕООД е създадена през 2020 година в резултат на необходимостта от подпомагане на бизнеса, в условията на ограничение.

Фирмата предоставя финансови и бизнес услуги, изцяло онлайн. Предоставя услуги в разнообразни сфери на бизнес сектора, като финансов анализ и оценка на кредитоспособност, оценка на стойността на предприятието, анализи справки и отчети според дейността на фирмата.

Предстои и предоставяне на услуга за оценка на недвижими имоти, определяне размера на наем на недвижим имот.

От 2021 Фин Сървисиз ЕООД предоставя услугата посредничество при сделки с недвижими имоти, консултации за състоянието на имотния пазар, при интерес за имотна сделка. Като брокер на недвигими имоти, Фин Сървисиз ЕООД предлага и оферти за имоти.

С дългогодишния си опит във финансовия сектор, Фин Сървисиз ЕООД предоставя финансови консултации относно кредитиране от банки, състояние на банковата система към текущия момент, условия за финансиране на бизнеса или инвестиции, съдействие за получаване на кредит от банкова институция.

Повече информация за предоставяните услуги, можете да намерите в раздел Услуги.ript async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2680630113768494″ crossorigin=”anonymous”></script>