web analytics

За Фин Сървисиз

Фирма „Фин Сървисиз“ ЕООД е създадена през 2020 година в резултат на необходимостта от подпомагане на бизнеса, в условията на ограничение.

Фирмата предоставя финансови и бизнес услуги, изцяло онлайн. Предоставя услуги в разнообразни сфери на бизнес сектора, като финансов анализ и оценка на кредитоспособност и на стойността на предприятието, анализи справки и отчети според дейността на фирмата.

Предстои и предоставяне на услуга за оценка на недвижими имоти.

Фирмата също е сертифицирана и предоставя услуги за посредничество при покупка, продажвба, наемане и отдаване под таем на недвижими имоти.

Повече информация за предоставяните услуги, можете да намерите в раздел Услуги.

Сертификати и Лицензи

Брокер Недвижими имоти (Април, 2021, RE/MAX Bulgaria)

Магистър Финансов Мениджмънт, Теза: Оценка стойността на предприятие, 2019 УНСС

Ефективно Управление на риска, July 2016, University of Delaware

Финансово моделиране и прогнозиране с EXCEL, January 2015, University of Delaware

Анализ на Финансовите Отчети, July 2014, University of Delaware

Брокер Ценни книжа (NO: 467 – Б / 30.01.2012 КФН)

Translate »