web analytics

Финансови Услуги

Финансов Анализ
УслугаЦена
Финансов Анализ на фирма ЕООД65 лв.Поръчайте
Анализ на финансовите отчети55 лв.Поръчайте
Оценка на кредитоспособност на фирма85 лв.Поръчайте
Определяне стойността на предприятие140 лв.Поръчайте
* Цените са крайни, с включен ДДС

Необходими документи, които следва да бъдат предоставени за изготвянето на анализите и оценките: Баланс, Отчет за Дохода, Отчет за Паричните потоци. Необходими за реалистична прогноза са данни за поне три години. 

Анализът на финансовото състояние на фирмата включва анализ на активите, пасивите, собствения капитал, ликвидността и прогноза за бъдещи ключови финансови показатели. Графично и таблично изображение на исторически и прогнозни данни, изводи и препоръки за дейността на фирмата.


Анализът на финансовите отчети обхваща общ анализ на баланса, отчета за приходи и разходи, и отчета за паричните потоци, като обяснява връзката между тях и влиянието на значимите за дейността на фирмата позиции от отчетите.


Анализът на кредитоспособност на фирмата е предназначен за фирми, кандидатстващи за финансиране от финансови или нефинансови инснтитуции, като биха били насочени към силните и слабите страни в управлението на дружеството. Анализът включва разглеждане на основни финансови показатели, с препоръки за подобрение на управлението на фирмата, влияещи върху ключовите показатели.


За определянето на стойността на предприятие, се използват следните методи в зависимост от предмета на дейност на предприятието и други фактори: DCF модел за определяне на стойността на предприятието като цяло, модел на коригираната настояща стойност (APV)модел на икономическата печалба, модел на дисконтираните дивиденти и DCF модел за оценка на собствения капитал. При тази оценка се прилага изчисление на цена на капитала и норма на дисконтиране. Също така се използват и сравнителни методи на оценка, изчислява се коефициент „Цена – Печалба“коефициент „Цена-Счетоводна стойност“.

Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.

Споделете