web analytics

Стойност на компания

Оценка на предприятие

Описание на услугата

Анализ на външната и вътрешна среда

При оценката на стойността на компанията, се разглеждат редица фактори, влияещи върху нейната дейност и стойност. Това са:

► различни макроикономически показатели като инфлация и безработица,

► политическото състояние в страната,

► развитието и състоянието на сектора, в който компанията оперира.

► Глобални фактори

Модели и методи за оценка

За определянето на стойността на предприятие, се използват следните методи в зависимост от предмета на дейност на предприятието и други фактори: 

DCF модел за определяне на стойността на предприятието като цяло, 

► Модел на коригираната настояща стойност (APV)

► Модел на икономическата печалба,

► Модел на дисконтираните дивиденти и

DCF модел за оценка на собствения капитал. При тази оценка се прилага изчисление на цена на капитала и норма на дисконтиране.

Също така се използват и сравнителни методи на оценка, изчислява се коефициент „Цена – Печалба“, коефициент „Цена-Счетоводна стойност“.

Оценката включва прогнозни данни, на основата на исторически финансови данни, за период от 3 години, анализ на резултатите.

За прегледа и анализа се използват и графично представяне, фигури и таблици.

Оценката на компания е в помощ на бъдещи инвеститори, които се интересуват от реалната стойност на дружеството, за определяне дали е надценено или подценено. В тези случаи, ако тя е публично предлагата, стойността й на една акция не е определяща.

Също така, оценката е необходима при инвестициоонни намерения в част от компанията, при желание на самата компания да се включи в публично предлагане за възможността да се финансира чрез издаване на акции.

Описане на условията за поръчка и изпълнение

ДокументиСрок за изпълнениеЦена в лв. с вкл. ДДСНачин на плащане
Финансови отчети10 (десет) работни дни 250Разплащателна сметка, PayPal
За 3 годинибез национални празнициварира според дейността По договор за поръчка/изработка, издава се фактура

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от „Фин Сървисиз“ ЕООД.