web analytics

Стойност на предприятие

Описание на услугата

За определянето на стойността на предприятие, се използват следните методи в зависимост от предмета на дейност на предприятието и други фактори: DCF модел за определяне на стойността на предприятието като цяло, модел на коригираната настояща стойност (APV)модел на икономическата печалба, модел на дисконтираните дивиденти и DCF модел за оценка на собствения капитал. При тази оценка се прилага изчисление на цена на капитала и норма на дисконтиране. Също така се използват и сравнителни методи на оценка, изчислява се коефициент „Цена – Печалба“коефициент „Цена-Счетоводна стойност“.

ДокументиСрок за изпълнениеЦена в лв. с вкл. ДДСНачин на плащане
Финансови отчети7 (седем) работни дни 140Разплащателна сметка, PayPal

Важно ! Предстои свързване с банка, за гарантиране на картови плащания. Приемани банкови карти посредством виртуалния ПОС терминал ще бъдат карти Visa, Mastercard и Maestro, издадени от местни и чуждестранни банки.

Важно ! Конфиденциалността на предоставените данни, се гарантира с декларация за поверителност, заверена от Фин Сървисиз ЕООД.

Споделете
Translate »