web analytics

Етикет: Банкова система

Състояние на банковата система към края на септември 2021 г.

През тримесечието размерът на позицията кредити и аванси нараства с приноса на кредитния портфейл, а делът ѝ в структурата на балансовите активи се понижава от 61.1% до 60.5%. Делът на…

Бъдещето на банковите офиси

По данни на Economist Intelligence Unit (EIU) голяма част от банките закриват клоновете си за клиенти. В резултат на това се очаква офисите да изчезнат до 5 години. Педпоставки за…