web analytics

Етикет: Имоти

Нов Имотен Регистър за страната

Съзвава се изцяло нов имотен регистър за страната. Според Закон за Ивотния регистър и кадастъра от 2001 г., се създаде имотен регистър с всички партиди на недвижимите имоти. Целта е…

Технически паспорт на сградите до 2022 г.

Съгласно Наредба 5 за техническите паспорти на строежите от 2007 г., сградите трябва да притежават техически паспорт. Те трябва да гарантират че сградите отговорарят на изисквания като устойчивост, защита от…