web analytics

Етикет: НСИ

Бюджет 2020 и средносрочна прогноза за периода 2020 – 2022 г. – ЧАСТ 2

Перспективи и прогнози Основни макроикономически показатели (есенна прогноза) ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА От значение за поддържане на устойчива бюджетна рамка е фискалната политика да се провежда последователно и предвидимо. Намаляването на дефицита…