web analytics

Етикет: Прогноза

Есенна Макроикономическа прогноза ноември 2021

Започналата през 2021 г. благоприятна тенденция на възстановяване на глобалната икономика и на тази на ЕС ще продължи и през следващата година. С изчерпване на положителния ефект от възстановяването, както…

Бюджет 2020 и средносрочна прогноза за периода 2020 – 2022 г. – ЧАСТ 1

Перспективи и прогнози МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА Тук са представени очакванията за показатели като заетост и безработица, чуждестранни инвестиции, равнище на цени и инфлация в средносрочен хоризонт. Основните показатели за периода 2020…

Бюджет 2020 и средносрочна прогноза за периода 2020 – 2022 г. – ЧАСТ 2

Перспективи и прогнози Основни макроикономически показатели (есенна прогноза) ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА От значение за поддържане на устойчива бюджетна рамка е фискалната политика да се провежда последователно и предвидимо. Намаляването на дефицита…